KONTAKT

 

Vordingborg Handicap Idræt
Sct. Clemensvej 27 (indkørsel fra Barmosevej - se her - tryk på "B")
Neder Vindinge
4760 Vordingborg

tlf. 40 83 63 47 (Preben Vagner)                    tlf. 40 11 67 17 (Karina)

E-mail: vhi.kontor@gmail.com                                                                                                                            
 
 
 
Administrativ medarbejder              Økonomisk medarbejder
Preben Vagner                                  Karina Frederiksen
 
Træffes på kontoret:                        Træffes på kontoret:
mandag - torsdag                                 tirsdag & onsdag
 
kl. 09.30 - 12.30                                 kl. 12 - 17
samt efter aftale.
 
Varetager administrative opgaver         Varetager opgaver af 
Booking af mødelokaler                       økomisk art.
Webmaster                                        Kontingent
VHI Shoppen                                      Medlemskartotek
Indberetter licens                               Bogholderi
Supporter ansatte + medlemmer          m.m. 
Udvikler rekrutteringsmaterialer
Modtager tilmeldinger                           
Fremstiller indbydelser        
samt meget mere :-)                          
                                                               
                                                              
                
                                                         


  CVR. 325 525 79

Vordingborg Handicap Idræt | CVR: 325 525 79 | Sct. Clemensvej 27, 4760 Vordingborg  | Tlf.: 40 83 63 47 | vhi.kontor@gmail.com