Booking af mødelokaler

Foreningens fællesrum kan bookes til møder og lignende i de tidsrum hvor VHI ikke benytter lokalet.

Der er max. plads til cirka 50 personer.

Der er projector og lærred tilstede, der frit kan lånes.

 

Lokalerne kan bookes vederlagsfrit af handicaporganisationer & patientgrupper i Vordingborg kommune, mod at drikkevarer og fortærring bestilles gennem VHI - dette må ikke medbringes.


Lokalerne kan ikke bookes til private arrangementer, da det er kommunale lokaler.


Ønsker man brug af lokalerne til møde eller andet, skal dette gøres gennem Preben Vagner, som koordinere lokalebenyttelsen og her forudbestilles det man ønsker at fortære under arrangementet.
Booking

 


 Preben Vagner - tlf. 40 83 63 47

 E-mail: vhi@sport.dk

Vordingborg Handicap Idræt | CVR: 325 525 79 | Sct. Clemensvej 27, 4760 Vordingborg  | Tlf.: 40 83 63 47 | vhi.kontor@gmail.com