Historien om VHI

 
 

25 år med sport for handicappede….(1981 - 2006)

Efter grundigt forarbejde i Landsforeningen af Vanføre, Vordingborg afdeling indkaldtes der i foråret 1980 til et orienteringsmøde omkring handicapidræt.

Ved mødet ville man undersøge om der var behov for idrætstilbud til handicappede i Vordingborg og omegn. Aftenen forløb med en meget bred orientering omkring handicapidræt, især med fokus på boccia.

Udfaldet blev en positiv stemning, og kort tid efter blev der indbudt til et ”konkurrencestævne”, et lille bocciaarrangement, hvor det var muligt selv at afprøve idrætten.

Interessen for at dyrke idræt var stor, selvom udtalelserne om boccia ikke alle var positive (Preben synes at det var drønkedeligt – en udtalelse han senere måtte trække i land)

Det, under LaV, nedsatte udvalg arbejdede herefter videre med idéer og forslag til idræt for handicappede.

Efter få måneders arbejde kunne man den 3. september 1980 begynde at spille boccia og svømme i Iselingehallen.

Bocciaafdelingen startede med 3 spillere Jytte, Hans Jørgen og Preben, og i vandet var 2 personer (Jytte og Hans Jørgen).

Efter et ½ års tid ønskede daværende formand for LaV (Kurt Rokatis) at udvalget blev en selvstændig forening. Herefter fastsatte man datoen for foreningens stiftelse til den 16. februar 1981.

Ved den stiftende generalforsamling for De Handicappedes Idræts Forening i Vordingborg deltog 30 personer. Denne var præget af en del debat om valg til bestyrelsen, men medlemmerne foretrak at bestyrelsen skulle konstituere sig selv, i stedet for direkte valg til faste poster - og sådan blev det.

Efter generalforsamlingen blev Preben Vagner konstitueret til foreningens første formand og sammen med bestyrelsen, udvidede foreningen idrætstilbuddene til 3, idet bordtennis blev taget med på programmet.

Selvom foreningen på daværende tidspunkt spændte over 3 idrætsgrene, var der blandt de 25 medlemmer et stort energioverskud til at deltage i diverse marcher, såsom Sydhavstrim, Gåsegang og Unicefmarchen m.m. Her kan bl.a. nævnes at 2 af vore ”kørende” medlemmer (i Sydhavstrim), Hans Jørgen og Preben, gennemførte de 10 km. hurtigere end de bedste løbere.

Ligeledes gennemførte Jytte Garnæs (nu Jensen) og Preben Vagner i kørestole, godt hjulpet af Kirsten Garnæs (nu Vagner), Jan Pedersen og en lille Jesper Hansen (Prebens lillebror), for første gang i Gåsegangens historie, de lange 40 km

For at udbrede kendskabet til handicapidræt samt rekruttere flere, end de 60 medlemmer foreningen talte, blev der arrangeret 2 åbent-hus-arrangementer i 1982 og 1983. Ved disse arrangementer viste vi vor idræt på mange forskellige måder, og vi opnåede også en hel del nye medlemmer.

Foreningen arbejdede støt og roligt videre, og træningen blev selvfølgelig mere og mere seriøs. Allerede i 1982 blev det første kredsmesterskab hentet hjem i svømning (Jytte Garnæs, nu Jensen). Derefter begyndte medaljehøsten for alvor i alle idrætsgrenene.

I 1984 fødtes endnu en idrætsgren, som virkelig satte krav til deltagernes fysik og kondition: Siddende volleyball. Denne gren startede, efter forslag fra DHIF Storstrøms amt, som en fælles amtsidrætsgren, men da alle spillere kom fra Vordingborg, blev det ændret til vores egen idrætsgren.

Afdelingen bestod i en del år og opnåede at slutte som det 2. bedste hold i Danmark, inden det desværre blev opløst, men forinden havde det taget kredsmesterskaber og flere sølvmedaljer ved FM, hjem til klubben.

Foreningen var igen oppe på dupperne i 1986, da Vanføreforeningen (John Jensen) forespurgte om at starte med at spille billard, som dog senere blev til konkurrencesporten, snooker.

I starten blev der spillet billard på Brænderigården, hvor vi benytte deres billardbord og senere flyttede vi i lånte lokaler på Brænderigården, hvor vi fik vores første eget bord, sponsoreret af Lions Club Langebæk.

I 1991 kunne vi egentlig skrive historie, ved at have hjemtaget et hav af regions- og forbundsmesterskaber, ja endda havde vi også et Nordisk Mesterskab i puljen (Preben vandt NM guld i hold, sammen med John Olsen, Ringsted og Klaus Person fra Greve)

I 1986 var der et af vore trofaste medlemmer, Grethe Hansen, der mente at man kunne lave penge uden at det ellers kostede noget. Hun begyndte at strikke m.v. og solgte til venner og bekendte. Indtægten fra dette gik til dækning af medlemmers kørsel til stævner, ja hun præsterede rent faktisk at lave ikke mindre end kr. 2.000 og da alle mente, at dette kunne fordobles, hvis der var flere der hjalp til, besluttedes det at stifte Vordingborg Handicap Idræts Venner. Det skete den 7. november 1988 og Grethe Hansen blev, selvfølgelig, valgt til støtteforeningens første forkvinde.

I dag fungerer foreningen stadig aktivt, og arrangerer bl.a. banko, fastelavnsfest, juletræsfest og meget andet, og overskuddet bruges stadig til dækning af medlemmernes kørsel til turneringer.

Vennerne laver et stort og prisværdigt arbejde for vore udøvere og foruden VHIV ville det være betydeligt dyrere at dyrke idræt.

I 1986, i forbindelse med vort 5 års jubilæum, fik vi overrakt vort smukke fædrelandssymbol, en fane, af Danmarkssamfundet. Denne fane har siden fulgt foreningen ved stævner og arrangementer og da vi ændrede navn til nuværende Vordingborg Handicap Idræt, fik vi en ny fanedug, med det nye logo.

Jo større foreningen blev, jo mere voksede behovet for nedsættelse af udvalg til varetagelse af medlemmernes contra foreningens interesser. På denne måde har medlemmerne altid kunnet føle sig tæt på foreningens ledelse og desuden er der nedsat udvalg, som viser foreningens ansigt ud ad til, med henblik på rekruttering, reklame og kontakt til sponsorer. Byens og omegnens erhvervsdrivende har altid taget godt imod og støttet foreningen på alle tænkelige måder, op igennem tiden.

Foreningen har også været værter ved regionsstævner, forbundsstævner, træningslejre og ikke mindst ved værtskabet for de Nordiske Mesterskaber i boccia.

Dette kan ikke lade sig gøre uden en masse energiske og dygtige hjælpere.

Lige siden foreningens start i 1981, har vi bygget på frivillig og ulønnet arbejdskraft og gennem årene har vi opbygget en god og solid stab, der gang på gang stiller op og hjælper, både som instruktører, ledere og hjælpere på træningsafterne og som kogekone, opryddere, tjenere, etc. ved stævner og andre arrangementer.

I de senere år har vi fået fodbold for udviklingshæmmede og bowling på programmet, og disse har som alle andre idrætter vi har eller har haft også sat deres præg på medaljehøsten, i fodbold har vi fået et danmarksmesterskab og i bowling diverse regionsmesterskaber og topplaceringer ved FM.

Så de følger godt med alle de andre idrætsgrene i Vordingborg Handicap Idræts historie.

Det skal også lige medtages at VHI havde en kørestolsbasketafdeling, godt nok overlevede den ikke et helt år, men havde alligevel gode resultater i posen.

Vi må nok erkende at de større holdidrætter ikke kan fungere i længere tid, i et yderområde som Vordingborg, men det skal ikke forhindre os i, at forsøge igen.

Ungdomsudvalget har fungeret i mange år og har også været, og er stadig et aktivt udvalg.

Deres berømte diskoteksaftener er et kapitel for sig selv, synd at ikke flere tager imod tilbuddet når der bydes på underholdning af stor kaliber, godt krydret med musik fra flere årtier og sjove konkurrencer.

Fastelavnsfesten har ungdomsudvalget kørt til stor UG i mange år, men er nu overtaget økonomisk af Vennerne.

Musikken til sæsonafslutningen har udvalget stået for i flere år.

Økonomien til at samle et helt professionelt diskotek sammen er sket i form af ansøgninger til fonde, kommuner og erhvervslivet og primus motor for det hele var Thomas Larsen, som med ihærdigt og energisk arbejde, fik det hele samlet sammen og startede de kendte disko-aftener, senere har et andet af vore unge medlemmer, Martin Lambrecht, overtaget styringen og har medvirket aktivt til at vi fik en skøn legeplads til de yngre medlemmer.

Udflugter, var ligesom marchturene, noget der kendetegnede foreningen i starten.

Et par eksempler kunne være turen til Knuthenborg Safaripark, hvor vejret var fint, indtil frokost, hvor der så kom en kraftigt regnskyl – men her fremkommer et andet af kendetegnene for daværende forening – vi havde det hyggeligt alligevel, trods at vejrguderne ville fortynde vores medbragte madkurv.

En sommertur gik til Vindinge Naturpark, ved Roskilde, her skulle Jytte, som sædvanlig, stikke hånden frem (til hestene) og det resulterede i at hun blev bidt i hånden, med efterfølgende besøg på skadestuen for at få en stivkrampevaccine. (stakkels hest….hehe…men den overlevede)

På et tidspunkt var der stor konkurrence i at samle Faxe-kondi kapsler, hvilket medlemmerne gik enormt meget op i, da det gav en god skilling til klubkassen.

På en af disse sociale og underholdende naturture, hvor der skulle ledes efter kapsler, blev Kirsten åbenbart enig med sig selv om, at hun ville stå for det underholdende, idet hun pludselig bukker sig ned og tager nogle brune ”kugler” op og siger: ”Se jeg har fundet kastanjer”, hvorimod resten af deltagerne fik sig et grineanfald, for det var ikke kastanjer men der imod hestepærer!!!!

Taler man om oplevelsesture kommer man ikke uden om de mange ture vi har haft til Ama´r Handicup gennem 10 år.

Vi kørte som regel i bus og der var altid dømt fed underholdning, specielt på tilbageturene, hvor folk gerne var en del feststemte på grund af indtagelse af diverse våde varer…fællessang i forskellige tonearter og forskellig tekst, blev et godt kendetegn for disse turer og ikke mindst blev et godt og underholdende kendetegn: tissepauserne…. Hvem huske ikke Flemming Turbo Petersens tur på marken, hvor der skulle ”vandes” og hvordan er det lige, når man er af hankøn, skal finde ”vandværket” og samtidig har lidt problemer med sin balance, grundet indtagelse at spirituosa ?

Jo, så balancerer man med den ene hånd i bukserne og den anden forsøger man at bruge til at hjælpe med at holde sig oprejst med, mens man bevæger sig frem og tilbage i et bevægelsesmønster, man i hvert fald ikke ser på danseskoler….jo, der kan skrives side op og side ned med sjove og underholdende minder gennem 25 år i Vordingborg Handicap Idræt.

Igennem mange år har vi deltaget aktivt i Festugen med en stand i bibliotekets gård, hvor det har været muligt at få sig en forfriskning, prøve lykken i fiskedammen eller dåsekast, måske lige købe en gave eller to i Vennernes bod, eller bare sidde og nyde roen i gården.

Dette arrangement har altid givet en god indtægt til klubkassen og igen har der altid været en del hjælpere der kan takkes for deres ihærdige arbejde.

Vi har haft vores eget klubhus i Algade, og i den forbindelse kan vi ikke takke, specielt 2 personer, nok. Per Skov og Jens Erik Biering-Sørensen (formand for folkeoplysningsudvalget og tidligere medlem af FOU) har vel nok den største andel i, at vi efter mange år, endeligt fik vores eget tilholdssted: Vordingborg Handicap Idræt Center.

Lokalerne var tidligere benyttet til MC-værksted, hvilket det også gav præg af med oliepletter på gulve og vægge og derfor lignede det langt fra et indbydende opholdssted, men med mange frivillige arbejdstimer foretaget af en hel del medlemmer, blev det i løbet af et års tid til et indbydende og hyggeligt hjemsted for VHI. God og hyggelig atmosfære med mange forskellige aktiviteter tilstede, har gjort at en del medlemmer ynder at komme i huset, ligesom andre med tilknytning til handicap benytter huset, bl.a. Handiclub, Parkinsonforeningen, Tai Chi og handicaprådet.

Jo, VHI er godt stillet, både lokalemæssigt som idrætsmæssigt, selvom en del af resultaterne har været dalende, men er på vej opad igen. Dette er naturligt indenfor alt sport, der er opgang og der er nedgang – og så er historien ikke længere.

De første 25 år af VHI´s historie har vist, at man ikke bliver kugle-skør af at spille boccia, men at snookerspillerne er helt oppe på kø-spidserne, fodboldspillerne har NET-op bolden på rette sted, bowlingspillerne smider kugler i ”tisrenden”, mens svømmerne ikke altid er ude, hvor de ikke kan bunde.

Foreningen prøver altid at forny sig og tilbyde det medlemmerne ønsker, som vi har gjort tidligere og også vil bestræbe os på at gøre fremover.

HVAD VIL DE NÆSTE 25 ÅR BRINGE ??????

 

Preben Vagner

 
Vordingborg Handicap Idræt | CVR: 325 525 79 | Sct. Clemensvej 27, 4760 Vordingborg  | Tlf.: 40 83 63 47 | vhi.kontor@gmail.com